is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 441

op de wallen , om eerlang in de plaats van andere wapenen te dienen ( i ).

Het bij een gebleeven overfchot des Raads nam, terwijl de raazernij der menigte de geheele ftad vervulde, dien zelfden dag nog de nadruklijkfte befluiten. Het ftelde alle de ilaaven in vrijheid, en nam ze allen in 's Lands dienst aan ; het zond eenen Gelastigden naar hasdrubal af, die met een leger van twintig duizend misnoegden buiten Carthago gereed lag, ten einde zich over zijne mishandeling door het woest gemeen te wreeken, om hem de intrekking en veroordeeling van zijn gevelde doodvonnis aan te kondigen en tevens te fmeeken, om zijn geleeden ongelijk te vergeten , en zijne magt ter verdeediging zijnes vaderlands te gebruiken. Incusfchen gaf man eenen anderen hasdrubal, denkleenzoonvan masinissa zelf, het bevel over de geheele bezetting der ftad, terwijl men nogmaal bij de Confuls, door renboden, om een beftand van dertig dagen liet vragen,

om

(1) Appian. alex. Punic. p. 54. Diod, sic. excerpt. Legat. XXVIII.

Ee 5

iv.

BOEI

XII.

HOOFDST.

J. voor C.

148. J. van R,

604.

Raadsbefluic der Cartba- " gen.