Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tv.

BOEK

XII.

hoofdst.

J. voor C.

145j. van R. 607.

Carthago la volgendetijden.

5IO romeinsché

komst, aan den Tiber op.; Hasdrubal en bithyas gingen, onder veele andere voornaame gevangenen, voor zijnen zegewagen , en werden voords in onderfcheidene vrijfteden van Italië in gijsfeling gebragt. Schatten , dien Carthago's voorige grootheid veroverd en deszelfs duurzaam handelbedrijf tot in de laatfte dagen had verrijkt, fchitterden door grootheid en door kunst den aanfchouweren in de oogen. Het gewigtdeszilvers(i)alleen bedroeg vier millioenen, vier honderd en zeventig duizend ponden (2).

Welke ftrenge voorzorg 'er door den Raad gebruikt was tegen de herftelling van Carthago, ondernam echter, nog geene dertig jaaren laater, een der gracchussen op deszelfs grond den aanleg eener volkplanting van zes duizend Romeinen (3)., doch het volgend ongelukkig lot van haaren ftichter ontnam weldra aan deze volkplanting allen fteun. De beruchte ma- '

ri us

(O / '34» ioo.ooö.:-: Appiam. alex. Punk. p. 84;

(2) Epit. Livn L. LU.

(3) Plut. in gracch. p. 8cp.

Sluiten