is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

romeinsche

V.

boek

L

hoofdst.

J. voor C.

137.

J. van R. 615.

Krijgsverrichtingvan d. br.u-

TüS.

van hunnen Veldheer viriathus, zich verdragen had , nu op eenen gefchikten grond neder te zetten , en voords, om geheel Lufitanie , voor zoo ver dat land nog niet volkomen mogt bevredigd zijn, door de wapenen tót rust te brengen. De volvoering van het eerfte nam het grootst gedeelte van zijnen veldtogt weg. De onderworpene Lufitaniè'rs geheel van het oosten naar het westen van Spanje voerende , liet hij hun kort aan zee de Stad Valentia ftichten, en gaf hun daarbij den vereischten grond tot hun beftaan (1). Voords werden zijne wapenen tegen verfcheidene rooverbenden vereischt, die, door het voorbeeld van viriathus verftout, de eerfte voetftappen van zijn goed geluk en grootheid naarvolgden. Derzelver talrijkheid, vlugheid en verfpreiding deeden den Conful, in plaats van een ijdele vervolging , op derzelver fteden aantrekken, te recht verwachtende, dat derzelver nood hun fpoedig te huis zou roepen. De verdeediging dier fteden door de vrouwen zoowel, als

door

CO EP**' Livn L. LV. Plin. L. III. c. 3.