is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 22$

welk de Wijsheid zelve aan eenen ijverigen Staatshervormer ten Raade toegevoegd kon hebben ( i j.

Geen voorftel kon ook zachter in eene zaak van zoo een blijkbaar onrecht en onderdrukken den aard gedaan worden, volgends het oordeel van plotarchus, dan het voorftel van tiberius tegen de Liciniaanfche wet ver treding was (2). Hij eischte tegen de onwettige bezitteren van landerijen geenzins de ftraf der overtredene wet, maar floeg zelfs eene billijke fchaa vergoeding voor, van het geen zij door terugbrenging hunner bezittingen tot de bepaaling der wet zouden moeten misfen (3); ja wilde zelfs den landbezitteren , die eigene zoonen hadden , voor elk derzelven twee honderd en vijftig bunderen gronds laten behouden boven de vijfhonderd, dien hun de wet anders alleen toeftond , terwijl' hij voords de aanftelling van een jaarlijksch

verrei) Plut. in gracch. p. 828. Cic. Acad. Qriaft. L. IV. c. 5. CO Plut, ia gracch. p. 828. C3) ibid.

V.

boek III. ioofdst.

f. voor C.

i3«. [. van R.

620,

Gemaatigd voorftel van

tiberius.