Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN.

zonder zelf de heiligdommen en fchatten der tempels te ontzien , het welk hem eenen buit gaf, die op honderd duizend ponden gouds , en honderd en tien duizend ponden zilvers (O gefchat werd(a).

Slechts een zeer kleen gedeelte kwam van dezen ontzaglijken buit in Rome's fchatkist; veel was 'er reeds in de handen der plunderaars gebleeven, nog meer eigende 'er zich de Conful van toe, wiens onverzaadlijke geldzucht zelfs zoo ver zou gegaan hebben , dat hij de bedekking , waaronder hij denzelven naar Masfilie liet vervoeren , zou hebben laten ombrengen, om te kunnen voorge-

ven,

( i ) Te zarnen ƒ SS^o0»000""

(*) Strab. L. IV. P. i83. Oros. L. V.c.

,5 Justin. L. XXXIII. c 3. — Men had elkanderen wijs gemaakt, dat die ganfche buit een oude tempelroof van Delphi was, doch f o s i d o n J u s (ap, strab. L. IV. p. 188) bewijst de valschheid die* befchuldiging en beweert, dat deTeaofagers een rijk es weinig verteerend Volk waren, het geen deszelfs fchatten gewoon was den Goden der Hoofdftad te heiligen, en zelfs daartoe het goud aan baaren te werpen in het nabuurige meir, waaruit nog lang naderhand ftukken gouds werden opgevischt.

P 4

zonder zelf de heiligdommen en fchatten

v.

boek.

V.

hoofdst.

J. voor C.

105. f. van R.

647.

Sluiten