is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44©

romeinsche

V.

BOER

VII.

HOOFDST.

J. voor C

T 89.

J. van R

CiEPIO

door pomp*Dius be. droogeo.

( 1 ( l l I V

a 1

fchijnen , marius met het wezenlijke Confulfchap te vereeren, ftrekte hem zeiven, wiens hart te kleen was voor zulk 'eenen hoogen moed, ten verderve. De Italiaanfche Conful pomp^edius bediende zich terftond van zijne dwaaze inbeelding. Hij ftelde zich perzoonlijk in 'svijands magr, vergezeld van twee flaaven, dien hij, wel verkleed, voor zijne zoonen opgaf, en bragt eenige zwaare ftukken loods mede, die, met dun goud en zilver overtrokken, zijnen fchat fcheenen uit te maaken, welken hij in cmpio's banden liet, verzoekende, dat men hem wilde houden voor eenen teruggekeerden muiter, die zich alleen aan het loofd der overigen had laten ftellen, )m de gruwelen van anderen te voorkonen, doch die, zulks onmogelijk bevinlende, zich liever aan de genade der Rox> xeinen wilde overgeven , wier belangen ij altijd was toegedaan gebleeven. Hij ladde den Veldheer, om het, door hem erlaten, leger te overvallen, waar thands Hes in verwarring zijn zou door zijne lucht; hij zelf zou der Rtmeinen leidszijn. C/epio luisterde terftond naar

de-