is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 443

toen cvesar, elders willende heenen trekken , na dat hij, naar het fchijnt, Acerrce van genoegzaamen voorraad tegen 1 een verder beleg voorzien had, op zijnen togt door marius rgnatius,eenen vijandlijken Bevelhebber, in de zijde aangevallen en een groot gedeelte van zijn heir, het geen nu dertig duizend voetknechten en vijf duizend ruiters fterk was, afgefneeden werd. Eene ongefteldheid, welke hem het paardrijden belottede, verontfchuldigde zijnen misilag. Hij herftelde weldra zijne benden door eene nieuwe werving en trok weder naar Jcerre te rug, waar de wederzijdfche verliezende beide Bevelhebbers huiverig maakten vooreen nieuw treffen CO-

Inmiddels hadden drie vijandlijke Bevelhebbers afranius, judaciliuï

en ventidius het leger van cn, pompeius geüagen en hem de vlucht doen nemen naar Firmum , eene ftad van Picentum. Afranius nam terftonc het beleg van Firmum op zich, terwijl d«

twei

(i) Appian. alex. de Ml eivil. L. I. P 378.

V.

boek

Vil.

[oofdst.

[. voor C.

S). {. van R. 663.