Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

boek

VIII.

hoofdst.

J. voor C

86. J. van R, 666.

Dubbelhartig ge. drag van

CN. POMPEJUS.

<

i t

s c

j

512 rome in s c h e

krijgstuig op de muuren, hielden in Gallie en bij de trouw gebleevene Bondgenooten krijgswerving, en riepen c n. pompejus, die nog als Proconful het geweldaadig aan zich behouden krijgsbevel voerde in het land der Marfers, ter redding van zijn vaderland terug (1). Deze, die zich aan geen minder misdrijf tegen den Staat, dan cinna, had fchuldig gemaakt, fchijnt zich eerst te hebben aangebooden, om met hem eene gemeene zaak te maaken, doch van hem afgeweezen te zijn f», welligt uit vrees, dat zijn voorbeeld hinderlijk aan het algemeene gevoe* len wegens de onfchendbaarheid eenes Confuls zijn .zou, het geen cinna thands rolftrekt behoefde. Nu bood hem zich , loor de herroeping van den Raad, de geleenheid aan, om niet flechts met denzelven e bevredigen, maar zijn behouden gezag :elfs te doen wettigen, het welk hem an eindelijk naar Rome deed trekken.

C in-

(1) Appian. alex. de bell. civii L, I. p. 90, 391. Epit. li vu L. LXXIX, (a) O ros. L. V. c. 19.

Sluiten