Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 25

Bij zijne partijfchap met nicomedes, bij het gunftige gevoelen, 't welk de Vol' keren nu weder voor de Romeinen hadden opgevat, en bij de nieuwe verbindnistusfchen hun en de Parthen, door sylla aangegaan (i), was het mithridates geenzins geraaden, den hoogen toon te herhaalen, dien hij reeds eenmaal, ah Bondgenoot van denzelfden nicomedes, gevoerd had: wel verre echter, van daarom zijn groot ontwerp te ftaaken, trachtede hij, door allerleije listen en kunftenaarijen, zijn doel te naderen, tot da hij zich, bij eene gunftiger gelegenheid op nieuw kon laten zien tegen het Romein Jche gezag , het welk nu weder nieuv voedzel aan zijnen ouden wrok gegevei had. Gewoon, in zijne jeugd, het wil< gedierte, 't welk hij vervolgde, listig t bekruipen, zonder zich aan deszelfs vei fcheurende woede rechtftreeksch te waa gen, en dan eerst zijne behendigheid ei krachten tegen deszelfs kwaadaardighei te beproeven, wanneer hij zich van de: besten ftand voorzien had, kenmerkte n

ook

( O Zie D. XII. bl. 388, 389.

B 5

\

V.

BOEK

ix.

flOOFDST. *

l 1

l

1 i

l l

9

Sluiten