is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 85

moeden bediend, om eenen onverhoedfchen uitval gelijktijdig met eene nieuwe verzending te waagen. De uitval gelukte hem, zoo dat hij eenige ftormgevaarten der Romeinen in den brand ftak, maar het verzondene viel al weder dezen in handen. Zijne poogingen nu verdubbelende, om zich van sylla's beleg te ontdaan, ten einde Athenen te kunnen ontzetten, liet archelaus de werken der Re meinen ondermijnen; het wagchelen en in ftorten van het ftormtuig ontdekte ech ter dien toeleg te vroeg, waar tegen de zen nu van hunnen kant het zelfde tegei de wallen van Piraus ondernamen, diei zij onder den grond met dwarsbalken on derfchraagden, om onder dezelven veili te zijn, tot dat zij, het werk volvoer hebbende, deze balken konden in bran fteken, en alzoo de wallen laten infto ten. Dikwijls ontmoeteden de wederzij' fche ondermijners eikanderen onder d< grond, en vulden de loopgraven met« kanders lijken. Eindlijk was het s y l l volkomen gelukt, een groot gedeelte v: de vijandlijke wal te ondergraven, en d zelve, van boven door zijn zwaarfte fton F 3 «

V.

IX.

HOOFDST.

T. voor C.

8S. ], van R-

667.

l 1

s

d d Cr 1m1-

a

m

6-

n-