is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 201

geene mindere verdienden bij s y l l a toereekende, fchoon hij al, wat grootsch aan hemfcheen, door eerlooze eigenbaat en' fchandelijke vrekheid bezoedelde ( i ). Pompejus zelf bleef nederig en be fcheiden bij zulk eene vereering, en gaf daarvan terftond een blijk, 't welk waarlijk grootsch genoemd mogt worden. Sylla wilde hem naar Gallie zenden, alwaar metellus hem te weinigfcheen uit te voeren: maar hij verklaarde het onbetaamlijk voor eenen jongeling, het bewind van zaaken aan eenen man van jaaren en van rang te ontnemen ; echter wil de hij gaarne naar dat gewest vertrekken, wanneer metellus zelf zijnen bijflanc vorderde. Deze, hier van onderricht, dee< daadlijk dit verzoek, en nu fnelde pom pejus terftond naar Gallie, verrichted aldaar niet flechts de ftoutfte feiten, maa ontgloeide zelfs door eigen vuur de reec bekoelde aandrift van metellus.

De overige tijd van dit eerfte jaar de hervatten burgerkrijgs was inmidde

voo

(1) Plut. in crass. p. 546.

(2) Plut, in pompej. p, 62a.

N 5

v.

BOES

X.

ioofdst.

[. voor C.

82.

[. van R.

670.

Zedig gedrag van

pompejus.

I I

2

r s

s

Is