is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 443

gehouden werden, aangebragt. Uit vreeze kwanswijs, om geene onechte Godfpraaken onder de echten aan te nemen:f maar uit waare ftaatkunde , onzes oor-^ deels , om de volkeren onkundig te la-1 ten, wat men als Godfpraaken al of niet had aangenomen, en om alzoo het belangrijk vermogen te behouden, om bij tijd en wijle uit dezelven te doen lezen, wat men 'er van begeerde, liet de Raad alla deze Godfpraaken zorgvuldig fchiften, zijnde derzelver echtheid of onechtheid, naar men .voorgaf, aan het verfchil der Acrojliches of beginletters kennelijk ([i).

Terwijl.l. octavius en c. aure-J lius cotta de bijlbundels te Rome < voerden, werd de krijg tegen sertorius door dezelfde Bevelhebbers voord ^ gezet, aan wien echter twee nieuwe keur-/ benden tot onderftand werden gezonden ,' waarmede zij het Pyreneesch gebergte we ■ der verlieten en naar den Iberus voordtrokken , alwaar zij sertorius en

per-

(i) Freinsh. Suppl. ad livii L. XCI. c. 23. — Zie D. I. bl. 458—460.

VI.

bo ek II.

oofdst.

. voor C.

75.

. van R, 077.

voor C. 74. van R. 678.

l. OCTA-

lus en c.

ure! ius

:oTT,i Cof.