Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

boek

ia

hoofdst.

<

i \

h o

d(

v< C

5IO ROMEINSCHB

Hier uit voorzeker ontftond de buiteti.fpoorige verzotheid drs Romeinfchen Volks op deze bloedige fpelen, het welk anders zoo .afkeerig was van alle martelende doödftraffen, dat zelfs een lat 0 r tus nog onlangs in flaauwte viel bij de teringen van marius gratidiahös. fchoon hij zelf dit meelijden met zijn leeven moest boeten (1);' hier uit tevens ontftond die anders onverklaarbare koelbloedigheid, waarmede zoo veele befchaafde-, geleerde en weldenkende mannen onder de Romeinen, en ook onfer andere volkeren <», deze fchouwpelen konden bijwoónen; van hier ook iat bezwaarlijke zelfs voor het hoogste rezag, om deze wreedheden afgefchafc te tfijgen (3); en van hier die ontzettende

naCO Zie broven bl. 230.

CO Antiochus eptphanes deed 'er, op « voorbeeld der Romeinen, de verwijfje Syrim, 'danks derzelver eerften afkeer, vermaak in vin. in Cl iv. L. XLI. c. 20.) (3) M. aürelius deed reeds poogingen ter mindering van derzelver woede, maar dezelven dden weinig gevolgs. Constantinus * o»e veibood dezelven voor.het eerst, maar even

vruch"

Sluiten