Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"vr.

BOEK lil. HOOFDST.

J. voor C

7«J. van R

680.

Oorfpronf van den krijg der zwaardvechters.

51Z ROMEINSCHE

werd, waren'er flechts agt en twintig(1) in ftaat, dit ontwerp te volvoeren, waar toe zij zich, in geval van fpoedige vervolging, met keukenmesfen en fpitijzers wapenden, en alzoo Capita verlieten. Toevallig ontmoeteden zij op hunnen weg eenige wagens met wapentuig voor de fchermfchool van eene andere ftad, welken zij aanhielden, en waaruit zij zich van beter geweer voorzagen ; en nu vatteden zij post op eenen heuvel, en verkoozen zich drie aanvoerers, waarvan spartacus, een Thraciër, van herders volk afkomftig, het opperhoofd was (2).

Njets kon , in den eerften opflag, onbeduidender fchijnen voor eenen welgevestigden en geduchten Staat, dan de muiterij van zulk eene zeer kleene hand vol

volks;

(1) Het getal der eerfte weggelopene zwaardvechters wordt verfchillend opgegeven. A p p 1 anus heeft omtrend 70. {de bell. civil. L. I. p.423) Livius 74. {Epift. Lib. XCV.) Florus 30. [Li-Hl. c. flo ) Orosius 74. (L. V. c. 24.)

(a) Plut. in crasj. p. 547.

Sluiten