Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen.

517

Het zelve verfpreide zich nu over geheel Campanie; vergenoegde zich niet met de plundering van dorpen en landhuizen, maar' viel zelfs de fteden aan; overrompelde' en plunderde Cora, Nuceria en Nola zelve, 't welk nog onlangs aan de Romeinfche keurbenden zulk eenen hardnek kigen tegenftand had gebooden; mishandelde overal de genen. over wier wreedheid zich de flaaven te wreeken hadden; ftak derzelver huizen in brand en verlustigde zich in derzelver folteringen, waar aan zij zomtijds zieltoogende werden overgelaten. Spartacus verzettede zich vruchtloos met al zijn gezag tegen zulk een wanbedrijf, en fchaamde zich zelfs niet, om alle verdere gruwelen te verbidden, maar vond geen ander middel, om de zijnen van , deze woestheid terug te houden en on< der behoorlijke tucht te brengen, dan hun rechtftreeksch aan te voeren tegei de nieuwe krijgsmagt, welke Reme tegei hun te veld had gezonden.

P. varinius zou als Prator de fchande van claudius herftellen , ei kwam met een behoorlijk, maar in d Kk 3 haas

VI.

BOEK III. [OOFDST.

. voor C.

7a.

[. van R.

680.

Roof en plundering van Campanie.

I

l

1 e t

Sluiten