Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.

ROMEINSCHE

VTL

boek

V.

hoofdst.

|. voor C

54J. van R 698.

O», pom

pejus mag mus II. ei m. licimu crassus IJ

Cosf.

vooral den Romeinfchen Staat. — Naauwlijks had het openbaar geweld van het op nieuw verbondene Driemanfchap aan Rome in crassus en pompejus Bewindsluiden opgedrongen, die Hechts den fchijrt van een vrij Gemeenebest in wezen zouden laten, of cato , een hardnekkige verdeediger der burgerlijke vrijheid , hervattede den wanhoopigen ftrijd, zonder aan de onverfchilligheid , infchiklijkheid of zwakheid van anderen eene te duur betaalde rust te vergunnen. , Even min door de behaalde zege zijner tegenpartije, als door zijn naauwlijks ontkomen lijfsgevaar (1) afgefchrikt van eene " nieuwe en ftoute pooging , tradt cato ) moedig als mededinger voor naar het Pree[ torfchap van dit jaar, met geen minder oogmerk , dan om, van agter dit gezag verfchanst, de vijanden van het Gemeenebest meer op eene gelijke hoogte te beftrijden (2). De Confuls, wier werk het zijn moest, de verkiezing der overige Overheden voor het reeds aangevangen re-

gee-

(O Zie D. XV. bi. 543.

(aj Plut. in cat. min. p. 779.

Sluiten