Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN.

25

2ij echter geven ons , merkt hier te recht een laater Schrijver aan , een waarachtig

denk-

,, pend en Sejus in het oog doen valien hebt, de „ morgenuuren van die dagen in leesvermaak be„ fteed hebben, waarin zij, die u te huis gelaten „ hadden, half flapende raar gemeene tooneelfpe„ Iers keeken. De overige gedeelten van den dag ,, befteedet gij aan verlustigingen , dien gij zelf „ naar welgevallen fchiktet: terwijl wij alles moes„ ten aanhooren , 't welk een Sp. m^ecius had „ goedgekeurd. De fpelen waren voorzeker, wan. „neer gij daar naar vraagt, allervoortreflijkst; „ maar niet n.iar uwen fmaak : want ik oordeele „ naar den mijnen. Voor eerst waren 'er fpelers „ eereshalven weder ten tooneele gekomen, die „ ik meende, dat het tooneel eereshalven verlaten „ hadden. Vooral uw lieveling, onze jesopus, „ maakte het zoo fraai, dat elk hem vrijheid gaf, „ 'om. uit te fcheiden. Toen hij begon te zweren, „ bleef zijne ftem fteken in de woorden : zoo ik „ met veer dacht liegel Wat zal ik u van al het „ overige zeggen? Gij kent immers de overige t, fpelen; die zelfs dat geestige niet bezaten, het „ geen anders middelmaatige ftukken hebben. De „ verwachting, naamlijk, van den grooten toeilel „ nam alle vrolijkheid weg; welken toeftel ik mij „ verzekerd houde, dat gij, zonder eenigen fpijt, „ gemist zult hebben. Wat genoegen geven toch zeshonderd muilezels op het tooneel in de clyv i&unestra, of drieduizend halfronde fchilB 5 » dec

VII. boek: V.

hoofdst.

]. voor C.

54I. van R.

608,

Sluiten