Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 5©9

noch als leden in de raadsvergadering toegelaten behoorden te worden. Dat ik met hun fpreke , die eenen uitval dienftig oordeelen , en in wier voorflag gij allen eene herinnering aan de voorvaderlijke ] dapperheid fchijnt te vinden. Het is lafhartigheid van geest, geene dapperheid, het gebrek niet voor korten tijd te kunnen dulden. Men vindt gemaklijker luiden, die zich vrijwillig in den dood begeven , dan die fmart verduuren. Ik zelf zou dezen voorflag goedkeuren, want bij mij vermag de eer zeer veel, indien ik zag, dat 'er niets meer, dan ons leeven,te verliezen was : maar geheel Gallie moet ons bij dezen raadflag voor den geest blijven, daar wij hetzelve tot ons ontzet hebben opgewekt. Wat moeds meent gij, dat onze vrienden en bloedverwanten zullen hebben , wanneer zij , na den moord van tagtig duizend menfchen hier ter plaatze , gedwongen zullen worden , op onze eigene lijken bellisfchenden flag te leveren? Berooft toch hun niet van uwe hulo , die eigen gevaar voor uw behoud veracht hebben , en laat toch geheel Gallie uw onverftand en roekloosheid, of wel

flap-

VTT.

BOEK

IX. HOOFDST.

[. voor C.

• S'- »

. van R, 701.

Sluiten