is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN.

zelf eerst maar in Picenum is. Labienus, die bij hem is, twijfelt niet aan c/esar's onvermogen , en heeft door zijne komst onzen cneus veel moediger gemaakt (i) " Het andwoord van wegens pompejus en de Confuls, op den voorflag van c/esar gegeven, droeg intusfchen de goedkeuring des Volks te Rome weg : maar nu tevens vernam men, dat c/esar, (baande de ganfche onderhandeling , met de fcherpfte legerwerving en bezetting van plaatsen ijverig voordging (2) , ja den vierden van Sprokkelmaand las cicero reeds brieven, waarin openlijk de fpot gedreeven werd met het gezantfchap van l. c/esar, en die hem deeden uitroepen: „ wij zijn "er volflagen onder , en voor mij zelf wete ik niet, wat mij te doen ftaa (3). Ik wanhoope nu aan den vrede , en de onzen maaken geenen voordgang met den oorlog. Onze Confuls zijn de grootfte halzen, dien men zich denken kan ; om hun te hooren en

van

(O Cic. ad attic. L. VII. ep. 15.

(2) Cic. ad attic h. VII. ep. 18.

(3) Cic. ad attic. L. VII. ep. 20.

F 4

VIL

BOEK X.

HOOFDST»

|, voor C.

48. |. van K.

704*