Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen.

51 ï

fchap over. Ptolem/Eus had echter naauwlijks het paleis verlaten , of veranderde van taal en van gedrag, ja vervolgde terftond den krijg met zoo veel vuurs, dat het van agteren bleek, dat zijne traanen veeleer vreugdetraanen waren geweest, welken hij flech'.s onder het gezegde voorwendzel had willen bedekken (1).

Intusfchen begon c/esar vrij wat verfterking te ontvangen uit Cilicie en Sijrie en bovenal veelvuldigen toevoer van leefmiddelen. Om denzelven te onderfcheppen, lieten de /Egijptenaars aan de monden van den Nijl vuuren branden, die misleidende voor veele fchepen waren, wijl dezelven aangezien werden voor kenmerken van Romeinfche bezettingen, tot dal de Penningmeester t. claudius nero, de Vader van den Keizer van dien naam, met eene vloot voor Canopus kwam, en alle de Mgijptifche posten langs het ftrand verdreef. Bij dien togt, wiens uitflag zeer veel tot de geheele overwinning toebragt, verloor de Rhodifche Zee-

held

(1) Hirt. de bell. Alex. c. 23, 24. Plut in c«s. p. 731, Dio cass. L. XLII. p» 205.

VUL

boek J.

hoofdst.

f. voor C

4<5. J. van R.;

706.

Verfterking van cjesar.

r

Sluiten