Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 5*3

de fchool van zulk eenen meester had de Pergamer vorderingen gemaakt, die aan zijne natuurlijke gefchiktheid tot den krijg volkomen beandwoordden. Eene ongemeene maate van ervarenis en vlugheid in de krijgskunde met wakkeren heldenmoed vereenigende, beloofde zijn overgang tot c msar's belangen voordeelen, waar van deze zich onmiddellijk bij het uitbarften van dezen krijg had weten te bedienen. Hij had hem naamnjk den last toevertrouwd, om in Cilicie en Sijrie hulpbenden op den been te brengen. Van denzelven had mithridates zich met de beste trouw en ijver gekweeten, terwijl hem de goede gezindheden der onderfcheidene Volkeren voor c/esar al fpoedig een talrijk heil hadden helpen oprichten, aan welks hoofd hij nu rechttlreeksch op Pelufium aantrok (i). Antipater, de Staatsdienaai van hyrcanus en Vader van Koning herodes, diende in dit heir onder mi

thri-

(i) Strab. L. XIII. p. 625. Hiri. de beid Akx. c. 26.

XVII. DEEL. Kk

VIII.

boek. I.

hoofdst.

I. voor C

46.

J. van SL 7c6.

>

Sluiten