Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen.

55

meeste fterkten van dat land voor zijne zegevierende wapenen zag bukken of'bezwijken (1) , maakte zyn Ambtgenoot zich gereed,'om met het zijne op Corficaover te fteken, welk eiland zich verzettede tegen het nabuurfchap der Romeinen, aan wien de Carthagers Sardinië hadden afgeftaan.

Daar men zich zulk eene fpoedige overwinning der Bojers en Ligariërs niet had voorgefteld, en misfchien wel geene gedachten gemaakt had, om in dit jaar nog Corfica, op gronden van dien wezenlijken of flechts vermoedden, misfchien wel voorgewenden tegenftand, te veroveren, waren 'er de vereischte fchepen voor licinius niet in gereedheid, om zijnganfche leger op eenmaal te gelijk over te voeren. Hij zond zijnen Onderbevelhebber m.claudius glaucias met een gedeelte zijner krijgsmagt vooruit , volgde hem weldra met zijne overige benden, en vond toen rëeds het geheele eiland met Rome bevredigd. De Corfen, zich onbeftand tegen Romeinsch geweld gevoelende, hadden ter-

ftond

(O Freinsh. L. XX. c. 10.

65

IV.

BOEK II.

HOOFDST.

J. voor C.

235.

J. van R. 5V-

Onderwerping der Corfen.

Sluiten