is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öesch iedenissen. 22?

uitgeftrekte Pyreneën' en Alpen het vee gedreeven zonder, loon voor uwe moeite en gevaaren, thands wordt het tijd, van omf rijke bezolding te dienen'.- Hier fielt het' lot het eindperk uwer lasten, en zal hetJ ü met rijken buit ontflaan.

s, De Romeinfche krijg zal zoo zwaar niet zijn , als deszelfs naam ontzettend klinkt. Een te kleen geachte vijand is meestal de gevaarlijkfte, terwijl wijd beroemde volkeren en Koningen vaak met éé nen flag ter nedervielen. Neemt de verblinding van der Romeinen naam flechts weg, en waarin zouden zij met u gelijk liaan? Om van uwen twinrigjaarigen krijg met zulk eenen moed, met zulk een geluk gevoerd, te zwijgen; gij immers kwaamt herwaards van tusfchen de zuilen van hercules , van de uiteinden dezes waerelddeels, als overwinnaars van de woeste volkeren van Spanje en Gallie , om met nieuwelingen in den krijg te vechten , die in dit jaar nog door de Galliërs geflagen , overwonnen , en ingeflooten zijn geweest, en hunnen Veldheer zoo min kennen, als zij bij hem bekend zijn. Mij immers, in mijns vaders, des beroemdfl-en P 2 Veld-

60eec III.

oofdst;

. voor C.

217. , van R,

535.