Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

boek III.

hoofdst.

J. voor C,

217 J. van R

535.

Hannibai trekt de Pc over.

(1) Liv. L. XXI. c. 46, 47. Polyb. L. III. C. 65, 66.

234 ROMEINSCHE

Ticinus, daar hij, behalven denzelven, nog fteeds de Po voor zich had.

Door. geene Romeinen ontrust, zogt hannibal twee dagen lang naar de gefchiktfte plaats, om deze rivier overtetrekken, en volvoerde zijn oogmerk ongeftoord over eene fchipbrug van fchuiten, welken hij in den omtrek vond.

Terwijl zijn ganfche heir de Po nog overtrok , ontvong hij verfcheidene gezantfchappen van nabuurige Galliërs, bij wien het goed geluk zijner eerfte krijgs» bedrijven die beflisfende uitwerking op hunne aarfelende gezindheden gemaakt had, welke hij zich met zoo veel gronds had voorgefteld, en welke hij nu door een minzaam onthaal der afgezanten en de Vleijendfte beloften van allen bijftand tegen Rome en, een gelijk deel aan alle zijne veroveringen nog aanmerklijk bevorderde (1 ).

Scipio was intusfchen met zijn terug deinzend leger de Pê bij Placentia overgetrokken , en had hetzelve onder het bereik

Sluiten