is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 437

zaam, om zich met roem tegen de ftoutheid van Carthago te doen gelden, en men erkende openlijk, dat men bij het fchild 1 van fabius het zwaard van mar-"' cellus meende te behoeven (i). , De gefteldheid van Rome zelve intusfchen een hoog Oppergezag vorderende , benoemde de Raad eenen DiStator in M. junius pera, wiens Onderbevelhebber t. sempronius was. Bij zijne nieuwe legerwerving werden niet flechts jongelingen van zeventien jaaren, en dus van den prilften ouderdom voor den krijg, opgefchreeven, maar zelfs eenigen, die den met purper geboorden rok nog droegen, en alzoo beneden die jaaren waren. Deze werving leverde vier keurbenden en duizend ruiters op. Voords eischte de Dictator van de Latynen en overige bondgenooten de hulpbenden, waar toe hun onderfcheiien verdrag hun verplichtede (a); ja zelfs bragt hij, bij gebrek aan een genoegzaam aantal van vrijgeboorenen, agc

dui-

Q O Plut. in marcell. p. 3oi> S°3(2) De verfcüillende behandeling der onderfchiidene ftedjn van Latium is opggiven D. V. bl. oio. Ee 3

IV.

BOSK iii.

100fdst.

. voor Ct

315-

. van R. 537-

M. junius 'f ra Dictator.