is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

SOES III. HOOFDST,

J. voor C

«5. J. van R,

537.

i

44° ROME1NSCHE

dapperheid eene onderdaanige hulde beweezen; hij zelf wilde flechts, dat men zijn geluk en zijne dapperheid tevens eerbiedigde ; daarom wilde hij de krijgsgevangenen op eenen geringen losprijs nellen, en flechts vijfhonderd Denariën vooreenen ruiter, driehonderd voor eenen voetknecht, en honderd voor eenen flaaf vorderen (i)." Schoon deze prijs voor de ruiters en voetknechten veel hooger gefteld was, dan de overgebleevenen in de twee Romeinfche legers bij hunne overgave aan hannibal voor zich bedongen hadden , verheugden zij zich echter, tot welk eenen prijs ook, losbaar gemaakt te zijn. De Overwinnaar liet hun zelve tien afgevaardigden kiezen, om den Raad te Rome ovei hun rantzoen te onderhouden, terwijl lij van dezen geen ander onderpand vorierde, dan eenen eed, van terug te zulén komen. Evenwel ging carthago , een voornaam Carthager, met hun, om, ndien men op vrede denken mogt, over leszelfs voorwaarden te kunnen handelen. Bij het verlaten der vijandlijke legerplaats

CO Ter waarde van 150,90 en 30 Guldens.