Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"geschiedenissen. 513

zouden zijn, eer hij den Iberus zou 0vergetrokken wezen, want dat hij bezetting noch Veldheer ter dekking dezer veroveringen kon agterlaten , terwijl de Romeinen Bevelhebbers aan hun hoofd hadden, wien men bezwaarlijk met gelijke krijgsmagt ftaan kon; dat men derhalven, indien men eenige waarde in Spa'j.e ftelde, hem vooraf door een geducht leger moest doen vervangen , het geen voorzeker nog werks genoeg vinden zou."

Welk eene beweging deze brief in het eerst ook te Carthago maakte , ging de Raad echter, die Italië thands voor het belangrijkfte hield, geenzins van deszelfs gegeven last aan hasdrubal af^ maar zond tevens Himilco met een behoorlijk leger en eene genoegzaame vloot, om het verloorene ih Spanje te herwinnen en het overige te water en te land te befchermen. Gelukkig overgekomen zijnde bragt de Veldheer zijne krijgsmagt iri veiligheid, en rende zelf met eenige uit* gelezene ruiters dwars door de trouwlooze volkeren heen, om aan hasdrubal de nadere bevelen van den Raad te brengen , en zelf van hem de noodige ónder-

VI. deel, Kk tieH-

IV. •

BOEK

iii; 1

HOOFDST. J. VOOt'Ci 215.' .

J. van Wi 517'

Sluiten