Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. £ ij

minder nog over de bloedige nederlaag dan wel over het verijdeld oogmerk var; hasdrubal (i).

Had Rome nieuwe bondgenooten in Spanje gewonnen, veelen waren 'er trouwloos in Italië geworden , of ontbloot van alle befcherming verboren gegaan. Dit was het lot van Petilia, welke, aan zich zelve overgelaten , maanden lang in het land der afgevallene Rruttiërs het beleg van eenen Carthaagfchen Onderbevelhebber uitftond, en zich door den honger zelf, die in fchoenleder, ftruiken en boombasten voedzel zogt, tot de overgave niet liet dwingen, zoo lang haare burgers nog krachten genoeg hadden, om wapenen te dragen en op hunne beenen te blijven ftaan. — Confentia viel den vijand) na eene kortere verdeediging in handen.-— De trouwlooze Rruttiërs hielpen eerlang zelve niet flechts den vijand in het voordzetten zijner veroveringen , maar maakten zich zeiven tot den aanval hunnes, trouw gebleevene nabuuren gereed (2X

(1) Liv. hé XXIII. c, 28, 25,

£2) Het geea nvius hier van in dit. jaar reeis

3p 3.

IV.

BOEK

HL

HOOFDST.

J. voor O.

215.

J. van R.

537Verlies der Romeinen san hunne bondgenooten in. Italië..

Sluiten