is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

BCF.K

V.

HOOFDST.

j. voor C

208.

j. van R , 544»

1

1

] ] 1

y

442 ROMEINSCHE

vinus het bevel in Sicilië had gehad, en aan zijnen Ambtgenoot die, welke onder ca lp ur ni us in Etrurie geftaan hadden. De Stadkeurbenden vervongen de Etrurifche onder denzelfden Bevelhebber. Te Capua bleef het zelfde krijgsvolk des voorigen jaars. In de overige krijgsbenden werd geen verandering gemaakt. M. VALERIUS MESSALA en

l. cincius werden beide in hun bewind als Vlootvoogd en Proprcetor van Sitilie verlengd. P.sülpicius bleef als Proconful den krijg tegen philippus vervolgen. Scipio en silanus bleeven in Spanje als Proconful en Proprcetor , doch alleen tot eene nadere erugroeping des Raads, die geenzins :onder zorg was voor de vereeniging der -ijandhjke krijgsbenden uit dat gewest onder iASDRUBAL met die van hannis al , tegen wien alleen Italië tot nog toe >ezwaarlijk was beftand gebleeven (1).

Terwijl de Staat als nog de naauwlfe ■ereeniging en gelukkigfte zamenwerking an alle deszeifs krachten behoefde tegen

(O Liv. L. XXVII. c. 7.