Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 511

zich ten werktuig van nieuwe vijandelijke listen. Voords liet hij het lijk prachtig vercierd tot asfche verteeren , en zond deszeifs zorgvuldig verzamelde beenderen in eene zilvere lijkbus , met eene goudene kroon omhangen , den zoon van marcellus toe (1).

De Conful quintius, door den dood van zijnen Ambtgenoot zoo wel, als door zijne eigene wónden vertzaagd, nam den volgenden nacht reeds te baat, om met zijn leger naar bijgelegene bergen te trekken en zich angstvallig op derzelver kruin

te

CO Aldus is het bericht van plutarchus (in marcell. p. 316.), volgends wien het [onzeker zou zijn, of die lijkbus en beenderen zouden te recht gekomen zijn, dan niet. Liviu s zegt alleen, dat hannibal het lijk van mar cel Lus begroef. (L. XXVIl. c. 28.) Val. maximus gewaagt van deszeifs kostbaare verbranding. CL. V. c. 1. ex.

ext. 6.) App. alexandrinus (de bell.

Annib. p. 342.) ftemt met plutarchus overeen. Volgends hem prees h a n n i b a l hem, op het gezicht der veelvuldige wonden in de borst van marcellus, als krijgsman, maar laakte hem als Veld. heer.

IV

boek

V.

hoofdst»

ƒ. voor C.

207. }. van R.

545.

Voorzorg van quintius.

Sluiten