is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 8l

De behendigheid en fterkte van corbis haalden het echter weldra tegen de zwakkere woede van den min bedreeven ors ua op (i ).

Eene zwaare ziekte, welke scipio voords te Nieuw Carthago overviel , en door het fteeds vergrootend gerucht elders veel zwaarer gemaakt werd, ontrustede het geheele wingewest, vooral deszelfs afgelegener ftreeken, en toonde alzoo , welk een geduchten fchok zijn wezenlijke val aan het pas zoo bloedig gevestigd gezag van Rome alhier zou gegeeven hebben. De bondgenooten werden afvallig, het krijgsvolk oproerig. Mandonius en in di bi lis CO> die, na de verdrijving der Carthagers , voor zich Haat gemaakt hadden op de beheerfching van Spanje , doch daarvan niets hadden zien gebeuren , bragten hunne landgenooten en de Celtiberifche jeugd in de wapenen,

en

CO I-iv. L. XXVIII. c. ai. Wij zulfen

elders gelegenheid hebben, om breedvoeriger van deze wreede en onmenfchelijke vermaaken der Rfmeinen te fpreken.

Ca) Zie van hun D. VII. bl. 480.

VIII. deel. F

IV.

SOEK

VI.

HOOFDST.

J. voor Ci

905. J. van R.

547-

Ontrouw Jerbondjenooten?n opftand 3es krijgsvolks bij ïen ziekte van iCJrioli