is toegevoegd aan je favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. ï?l

Diclator voor dat werk benoemen zou, en voords aanraadde, om het leger van c cilius af te danken, 't welk geen nut kon doen, daar hannibal de winterkwartieren reeds betrokken had, en 'twelk buiten dat welligt geheel zou uitfterven, indien het niet fchierlijk opgebroken werd." De Raad nam 's Confuh voorftel aan en" liet hem deszelfs uitvoering aanbevolen ( i ).

Meer dan één fteenregen,zeker door hoozen verwekt en bij den nieuwen aantogt eenes tweeden vijandlijken Veldheers in Balie met verdubbelde oplettendheid opge merkt, deed den Raad tot het inzien der Sibyllijnfche godlpraaken befluiten, en de daartoe gelastigde Tienmannen in dezelven lezen: wanneer een vreemde vijand den'krijg in Italië voert, kan hij uit Italië gedreeven en verwonnen worden, zodra moeder id^ea van Pesfmus te Rome overgevoerd is." Eene Godipraak, welke den Raad te opmerklijker was, daar de Afgezanten , die de gefehenken onlangs naar Delphi gebragt hadden, verzekerden, dat

de

(i) Liv. L» XXIX. c. 10.

IV.

BOEK

VI.

HOOFDST,

f. voor C.

1204. |. van R.

54*.

Godsfpraak def Sibrjllyn ■ fche boeken, om de

MOEDER DF.R GODEN

te haaien.