is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T9.

«OEK.

VI. PPOFDST.

J* voor C

203. J. van R

549. ■ Vereen l «ifg met

i

i <

\

3!

S&O R.OMEINSC HS

met vrachtfchepen naar Sicilië verzonden werd (" 1 ).

Niet aangenaamer was den Romein/eken 'Veldheer dit eerfte voordeel, dan de ontmoeting van masinissa, die, op het gerucht van zijne landing, zich terftond met eene ruiterbende ten dienst van scipio kwam aanbieden. De wederwaardigheden van dezen Numidifchen Vorst, na deszelfs overgang tot de belangen der Romeinen maakten uiterlijk zijnen onderftand van geringe waarde, doch door zijnen moed, beleid, ervaarenis en betrekkingen bleef zijne trouw aan het aangegaan verbond met scipio belangrijk, wien buiten dat de geringde fteun zelf in een vreemd, vijandig gewest hoogst dierbaar zijn moest.

De Staatkunde had .dezen ongelukki£en Vorst niet flechts zijne verloofde

bruid

(O LlT- L. XX^X. c. 28, 2Q. Appianüj preekt van de verovering eener Had Locha genaamd, relke niet meer gevonden wordt bij de Landbeïbrijverj, doch zijn verhaal van derzelver overgave 0 van de ongehoorzaamheid des Romeinfcben krijgsolks daar bij, laat zich met het verhaal van liviusiet vereenigen. (/» Punic. p. 8, 5».)