Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

BOEK Vlf.

hoofdst.

J. voor C.

196. J. Van R,

55«J-

C. cornelius cethegus en

q minuci. Of rufus

Cojf.

De Praïtrs tot een! zestal gebragt. '

c

d t h

p d< V hl D

L ] se KU

5°4 R OMBIN S CHE

™n goed, twee dagen daarna, zes,in plaats van vitr,Pretors te benoemen, welke vermeerdering van Overheden de uitbeding van Rome's heerfchappij reeds lang gevorderd had, doch door de gehechtheid aan oude zeden vergoed was, met het gebied van zommige Pretors, onder den naam van Proprgtors, te verlenen (O-

Twee der zes Pr mors bleeven in Rome, e een om het recht tusfchen de burgers, le ander tusfchen vreemdelingen en burers te bedienen, de vier overigen weren naar Sardinië , Sicilië , en de twee eelen van Spanje verzonden, 't welk men ™nds in het nabij gelegene en ver afre!gene onderfcheidde (2).

Het

CO m het j.™ R. 3?p. werdheteerst

* Inh"J-va^.5M. eentwee-

die z.ch als Pretor Peregrinus van den Pr.nr ^«^onderfcheidde. Ditgeiai werd verdubbeldin

VI.b,680 Her eerfte zestaibe^duü ^:

VS VULSO, C. SEMP RONIUS TUDIÏANUs, Ui'

^iVssl^s, M(BELVIÜS5 MlMINÜCIü;

fus en L. ATILIÜS.

:0 Liv. L. XXXII. c. W a3,

Sluiten