Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 5°7

leide van een drie manfchap, % welk voor drie jaaren over dezelven het opperbeftuur zou voeren ( i).

Intusfchen was 'er reeds een hoogstbelangrijk gezantfchap uit Griekenland te iïo-! me aangekomen, het welk de vrienden van flamininus zorgvuldig hadden uit den Raad gehouden, zo lang dezelve niet over de gewesten der nieuwe Confuls befchikt had (2). Het zelve was een gevolg geweest der onderhandelingen, welken 'er geduurende den voorwinter tusfchen philippus en den Conful hadden plaats gehad.

Na de verovering van Elatia had flamininus in Phoeis en Locris zijne winterkwartieren betrokken. Eene verdeeld béid, welke 'er onder de burgerij van O pus plaats greep, waarvan zommigen Mte Ue'rs, anderen Romeinen, wilden innemen en beiden intusfchen door die oneenig

hei

(1) Liv. L. XXXIL c. 29. Deze Vol

plantingen waren Vulturrtum, Liternum, Puteoli Saltrnum en Buxtntum alien aan de Tjrrbeenfcbe n yelegen. (Zie de kaart van Italië agter 't derde Deel

(2) Po.lt». L. XVÏI. e. 11,

IV.

boek VII. [oofdst.

f. voor C. 190.

'. van R, 55<L

i

i

ti

e

Sluiten