Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschidenissen. 5°7

heid dermaate wist te doen uiten, dat hij eenmaal met den zinneloosten ijver beweerde, dzt Rome, wier ftukswijze aan-"0 leg ons bekend is , de welgeregeldfte ' ftad der geheele waereld was. Na de-» ze veelvuldige ergernis voor philippus durfde men hem eerlang onder het oog brengen, dat zijne raadilagen onveilig waren buiten de verwijdering van eenen jongeling, die de Romeinen als eenen befpieder hadden terug gezonden, en dien de Macedoniër s den throon reeds toefchikten. Philippus onthield zich intusfchen, de gevoelens van zijn hart bij dergelijke waarfchuwingen door eenige woorden te uiten, maar weldra gaf demetrius zelf de ongelukkigfte aanleiding, om zich zelf van zulke fnoode ontwerpen verdacht te maaken, als waarvan zijnes broeders geest daadlijk zwanger ging.

De jaarlijkfche wapenfchouw viel in; philippus vierde deszelfs offerpleg-] tigheden met eenen zoon van dertig en; eenen van vijf en twintig jaaren aan zijne zijden, die den onkundigen in hem den gelukkigften vader deeden waanen. Na

het

IV'.

t O KR

X 5FB3T. VOOC C.

l&V van R.

Broederlaat nischen de :oonen van •aiLiPPUS.

Sluiten