Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

BOEK

X.

HOOFDST.

J. voor C.

iti. J. van R.

57*-

i

1 I 1 ( t ] X

z

d a' h ni st in m di

5°8 romeinsche

het zuivering ■ offer verdeelde men het krijgsvolk en liet men hetzelve een fpeelgevecht houden; de beide zoonen waren de wederzijdfche aanvoerers; het krijgsvolk nam deel in beider reeds algemeen bekende verdeeldheden; men beftreed elkander hevig, gelukkig zonder fcherp; demetrius behaalde de overwinning, en onthaalde zijne vrienden des avonds jp een overwinnig-maal ; hij noodigde ïierbij zijnen broeder, doch in plaats van :e verfchijnen, zond deze vermomde bepieders der tafelgefprekken ; dit werd mtdekt, en eenigen der gasten ftooeden hun met geweld ter zaale uit. Demetrius werd door den wijn erhit, en wilde met de zijnen perssus elf haaien, om deel aan hun nacht- ver)aak te nemen. Zij, die deszelfs befpieers mishandeld hadden, meenden zich in len geval te moeten wapen, en namen ïimelijk zwaarden mede; ook dit bleef et verborgen ;men waarfchuwde 'er per. ,us van, die daarop zijnen broeder den " gang weigerde, en hem den volgenden Drgen terftond bij zijnen vader befchulgde van eenen mooiddaadigen. aanilag

op

Sluiten