Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 5°9

op zijn leeven. Demitrius, die in de daad onfchuldig was , vermogt zijne onfchuld niet voldoende te bewijzen, daar onloochenbaare feiten hem fcheenen te veroordeelen; philippus echter, wiens vaderlijk gevoel, bij de wederzijdfche fchriklijke betichtingen zijner zoonen, hem allen eigen misnoegen tegen demetrius thands deed maatigen, verkoos, op dit oogenblik geene uitfpraak te doen, maar befloot, om beider doorgaanden handel en gedrag tot in de ge. ringde kleenigheden zorgvuldig te onder zoeken, het welk de aanhangers van per seus met het vooruitzicht vleide, da zijnes broeders eigene losheid en zijne vaders afkeer van deszelfs Romeinsch - ge zindheid dit onderzoek voor hunne pai tij voordeelig maaken zou ( i). Een bezending van twee Afgezanten naar Rt me onder het volgende Conjulfchap , oi aldaar de eigenlijke betrekkingen tusfche den Raad en demetrius gade i (laan, was van dit befluit het eerst 01 middellijk gevolg ( 2 ). H

(i) Liv. L. XL. c. 3-16. (3) Liv. L. XL. c. ao.

IV.

BOEI

X.

SOOFDST.

[. voor C.

181. L van R»

57**

t i

e

n

n

afeist

Sluiten