Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE BRIEF. 135

„ Wat blijft hem dan van verbondeling over? Antwoord dit: Dat hij, de zaak nog in haar ge}) heel zijnde, berouw kan hebben, de beledig„ de partij fchadeloos ftellen, de gefielde voorwaarde „ als nog volbrengen en alzo wel degelijk zijn regt „ van wedereisc h herkrijgen, zonder dat „ er eene vernieuwing van het contract vereischt „ wordt". — i°. Al wat Gij hier zegt, Mijnheer' raakt A. niet. Waar ontkende A. dat verbondelingen regten en verplichtingen hebben? Waar ontkende hij dat alles, 't welk Gij hem hier aanwrijft? — Ai! lieve! Waar ontkende hij, dat de eene partij — de zaak nog in

haar geheel zijnde wel degelijk zijn regt

van wedereisch herkrijgen kan, —ao MaarMijnheer! hoe hebben wij het hier met elkander? Zo wat onderfcheid te maaken ennaauwgezet te zijn opeen woord en uitdrukking fehijnt uwe zaak niet te weezen, — Vliegt het u niet in het aangezicht, dat Gij hier de uitdrukking — de zaak neg in haar geheel zijnde — durft gebruiken? — Wel! Dat is ons gefchil, Mijnheer! — Of de zaak in haar geheel blijft, als men ontrouw is aan de hoofdvoorwaarde. — Weet Gij ook wel, wat de woorden wedereisch herkrijgen betekenen ? — Alles is naar het ftelfel van A. als de zaak nog in haar geheel is, dan is er wederzijds een recht van eifchen. Maar als er geen recht van eifchen is, is bij mij de zaak niet meer in haar geheel. Dan nog evenwel kan men het recht van wedereisch herkrijgen. — Ten nutte van onze Leezers zal ik dit ftuk ophelderen, en zie Gij dan of A. de boel zo armhartig door een haspelt, als Gij «we Leezers wel wilt doen gelooven. Denk dan aan 't geval van Man en Vrouw, door u zeiven gebruikt. De gehoonde Vrouw fchreef Gij kan redenen hebben om van haar recht geen gebruik te maaken. Juist. Doordien de Vrouw van haar recht geen geI 4 kruik

Sluiten