is toegevoegd aan je favorieten.

Dupliek of Afscheid van Alethophilus aan Philadelphus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150 DERTIENDE BRIEF.

d e l p h us en of het niet onmooglijk is zulken Schrijver—geen lap om leer te geeven. — P. durft zoeervergeeten zeggen, dat A. er zich zonder bewijs afmaakt met te zeggen -zie maar de plaatfen dooru aangevoerd'.-En — intusfchen Leezer! A. geeft bewijs op bewijs. Leezer ! Zie het met uwe oogen. —

Alethophilus.

DERTIENDE BRIEF. M ij n h e e r!

C3"ij weet, gelijk Gij (*) fchrijft, dat ik in mijnen ge-

heelen agtften Brief handelde over den L Psalm.

Sla nu eens 't begin van mijnen Negenden Brief op, én lees daar de woorden, die ik reeds aangehaald heb: — j» Wij moeten nog andere bewijzen voor mijn jlelfel na„ gaan". — Zeggen die.woorden niet, dat er reeds een of meer bewijzen vooraf behandeld waren. Volgt ook niet, uit die duidlijke woorden , dat A. dien Psalm, als een bewijs voor zijn Jlelfel heeft bijgebracht? Dierhalven ziet Gij — Mijnheer i in de plaats van u zonder bewijs aftezetten — betleedt A. oogenbliklijk na zijn gezegde nog een geheelen Brief aan één bewijs, en dan

gaat Hij nog tot andere bewijzen over. En — Gij

Man — maakt uwen Leezer wijs — A. zet u af met een woord of zes zonder bewijs! —

Maa

CO BI. 124-