Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET FORMULÏBR. 25

ring van Augustinus, en Thomas, welverre van te doemen, ten hoogften achtte, en aanprees? *

Wat Hellingen van oude Dwaalgeesten , en nieuwen, zou men dan ook niet na de doeming van de Kerke kunnen verdedigen , onder het voorwentzel dat zy enen goeden zin kunnen hebben, en van enige Catholyken voor de doe- . ming zulk een zin daar aan is gegeven? Wie kan de taal verdragen die een De Witte, om van geen anderen te fpreken, gevoert heeft, in zyn Boek, genaamt Nieuw Verdedigfchrift van de Heilige Leer van C: Janfenius, tegen de Paufen en de Bisfchoppen onder zo een dekmantel? is uwe Van Der Schuur niet verplicht geworden, om een openbare verklaring daar tegen uit te geven, dat noch hy, noch deHollantfche Geeftelykheit het minfte deel hadden in die byftere gevoelens? Schoon het uit de Hukken tot dien twist behorende blykt, dat verfcheiden Geeflelyken het met De Witte hielden, gelyk noch tegenwoordig, zo als verzekert wort. Intusfchen 'zou men de zulken van outs niet verdacht gehouden hebben ? en zal men ze nu vryfpreken? Moeten de GeloJovigen niet geweldig vrezen,dat deze luiden voor Catholyk aanzien den eigen, en natuurlyken zin der Hellingen, dat is de dwalinge, en dezelve ais Catholyk, onder den Naam van Auguftinus, en Thomas willen verdedigen?

Maar ook de gene , die de vyf Hellingen in haren eigen , en natuurlykenzin veroordelen, èn het vonnis van den Paus wegens de Hellingen aannemen , maar wegens Janfenius Boek weigeren, om dat zy niet willen erkennen , dat ze daar in gevonden worden, ge ven zy nie,t B 5 door

Sluiten