is toegevoegd aan uw favorieten.

Rechtmatigheit van het formulier van Alexander VII, en van de Bulle Unigenitus van Clemens XI.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©VER DE BüLLE UNIGENITUS.

■groeit ? ten minften de Outvaders hebben gc> ftadig, en eenparig dezen regel den gelovigen s voorgedragen, om hen over de gezinthedeö' dunner tyden te doen oordelen; en wy zied 'er de waarheit van fchieropalleblatzyden vari de gefchiedenisfen der Kerke. Dan de Tegenwoordige ftaat der Appellanten op dezen toets geftelt, is volkomen ook voor de onwetenden beflisfent. Want uitgenomen een zeer klein getal verborgen in Frankryk, als ook een ander zeer klein getal in de Provincie van Hollant, en Utrecht, daar zy nog van dag tot dag verminderen, zyn zy nergens meer te vinden, terwyl intusfehen de voorftanders van het Formulier, en de Bulle van het begin af altyt geftadig, en dagelyks aangegroeit zyn, zo dat men tegenwoordig reets onnut, en onnodig acht daar langer werk van te maken, en men de Janfenistery als ene verouderde en verlieten zaak moet befchouwen. Wie ziet dan niet, dat die zelve befchikkingen , daar de Appellanten zo veel hoop op ftellen, en reets Triomf over zingen, dan of het Formulier, en de Bulle uit de werelt, cn gedoemt waren, tot een bewys ftrekken van de biilykheit der zaak, die wy met de Paufen, en met de Kerke verdedigen ?

Trouwens uit die befchikkingen van den Keizer volgt geenfms, dat onfe Appellanten, of ook in Brabant, en zyne Erflanden icmant, die verdacht is van kwade leer, niet verplicht zoude kunnen worden, om het Formulier cn de Bulle te ondertekenen, of om die weigering uit de gemeenfchap der gelovigen door de Bisfchoppen niet gebannen worden. Want het is gansch niet te vermoeden, dat zo een wyze Vorst enig P 4 S5*