Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3° de reis NAAR

vierde hoofdstuk.

Gevallen, den reizigers in Peina overgekomen Tafel-gefprekken. Koeken in Dominés onftervelijkheid gewonden. Het gezelfchap gaat van elkander.

Wij kunnen duidelijk zien, dat de Dames en Heeren, die dit ons werk, zo wij ons vleien, zeer onderhoudend gefchreeven, leezen, bij het opfchnft van dit Hoofdftuk, over de tafel - gefprekken, het hoofd fchudden: zij zouden gaarne de reizigers terftond hunne reis zien vervolgen, in oe hoop, dat 'er dan wederom allerleie kluchtige gevallen zouden gebeuren; daar integendeel de gefprekken hun, zo zij vreczen, verveelen zullen; doch gij vergist u geweldig, Vrienden! zo gij u verbeeldt, dat wij, Schrijver deezes, ons het minfte daarover zouden bekommeren; dat zou wel vreemd weezen, wanneer men ons dorst voorR-hnjven, hoe wij onze Gefchiedenis zullen verhaaien, alsof men ons zou kunnen verbieden, onze helden ook eens te laaten redeueeren over onderwerpen, waarover wij ons genoopt vinden, ons gevoelen te uiten ? immers dit is de eeni-e génoegzaame gelegenheid, die ons in dit Boek voorkomt, om onze wijsgeerige ea andere kundighe-

Sluiten