is toegevoegd aan uw favorieten.

De reis naar Brunswijk, door den vrijheer van Knigge. Een kluchtige roman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U6

DE REIS naar

daar alles te doen wat mogelijk was, om den ouden Houtvester ter vervullinge van hunnen wensch te overreeden: de fchikkingen tot de fchaaking werden met alle voorzichtigheid gemaakt; doch al ware men ook minder voorzichtig daarbij geweest, de opvoeders zouden toch de vlugt geen hinderpaalen in den weg hebben gelegd, want een alteverregaande naauwgezetheid bij het opzicht over de jonge Juffrouwen, was zekerlijk hun gebrek niet: voor het overige weeten de Leezers.reeds, wat de twee Gelieven in Peina overkwam, en ik zou nu gerust kunnen voordgaan met het verhaal van 't geen Juffrouw grietje ontmoette, nadat haar Oom haar had opgevangen en met geweld wederom naar Goslar terug bragt; doch ik moet mij eerst ontlasten van eene aanmerking op dit geheele geval, en vervolgends eenige zedelesfen uit deeze gefchiedenis afleiden, ten blijke, dat tog geen boek wezenlijk zo gering is, of 'er ligt eenige ftoffe in tot ftichting voor leergraage Leezeren* * De aanmerking is dus: hadden wij deeze belangrijke gefchiedenis geheel en al verdicht, of, gelijk men wel gewoon is te zeggen, uit de vingeren gezogen tegen welke verdenking wij echter gunstig protesteeren dan zouden wij misfchien ter waarfehouwinge en tot een les voor anderen, even zo romanzieke Dames, den perfoon van den fchaaker, den Heer Capitein previllier, als eenen aartsbooswicht afgefchetst, en het ontlopen juffertjen onbegrijpelijk veel nood en ellende, als een gevolg van haaren misftap, heb»