Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Het welk niet uitvalt ten voordeele van den genen die daar van het onderwerp uitmaakt.

Een ieder verliet haare' wooning , en wij vertrokken. Na een vierdedeel-uurs te hebben gegaan , kwamen wij aan een herberg, welke een zeer fraai voorkomen had. — „ Maak voord . . . maak voord!" — zeide een Heer, die aan de deur ftond tegen ons. — „ Ik begon reeds ongeduldig te worden." — „ „ Men moet immers"" — antwoordde Marianne — „ „ tot alles zijn tijd hebben. Ik %, „ zet het een ander, om van een geiten-

„ „ hoed-

Sluiten