is toegevoegd aan uw favorieten.

Victorine.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 75 )

«inweken, om zulk een aankoop in zijne plaats te doen. Het voorwendzel, dat zij hier voor opgaf — was dat zij vreesde niet aan zijne oogmerken te zullen beantwoorden. Dan , de waare rede hier van beftond in haar verlangen', om de veelvuldige gezelfchappen te kunnen ontwijken, die zij anders ter oorzaake van haar Echtgenoot, geftadig genoodzaakt was te zien , en die, in geval zij dusdanig eene buitenplaats, vooral digt bij de ftad mogt hebben, zo als de Heer de Verval dit eigenlijk verkoos, niet zouden hebben nagelaten, om haar met hun lastig gefnap geduurig te komen verveelen. Dan, in het vervolg heb ik ontdekt , dat 'er nog eene andere oorzaak hier voor was — eene oorzaak, welke met haare fchoone ziel volmaakt overëenftemde — te weten, de vrees, dat de hardheden van den Heer de Verval dus zeker zijne onderdaanen zoude ongelukkig maaken. Als een eenvoudig burger had hij niemand, om te kwellen, dan zijn dienstboden, en zij was door haare ongemeene zagtheid van aart als dan nog altoos in ftaat, om dezelve hier voor fchadeloos te {tellen: —■

dan',