Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C " )

„ ter overtuigd? ..." — Ik viel haar in de reden; riep: — ,, „ 6 Mevrouw !..."" en leide haare hand tevens op mijn hart

„ Moeder Katrijn!" — zeide zij vervolgends tegen de boerin— „ ik zal morgen wel eens „ weder bij u komen. Vaar wel. " — Zij keerde zich hier op met deze woorden : — Koom mijn „ lief kind !" — weder tot mij: toen wij buiten de hut waren , zeide zij , mij alles , wat men zich ooit vriendelijk en vertroostend verbeelden kon, en dit wel met die beminnelijke ongedwongenheid , welke , daar zij aan de bewezen weldaaden geene de minfte waarde fchijnt te hegten , dus tevens verhoedt, dat hij, die zich verpligt gevoelt, hier door te gelijk den minften dwang ontwaar worde.

Niet tegenflaande de langheid van den brief van Marotte, waar uit ik voorönderflelde, dat deze alles wel zoude gezegd hebben, wilde ik egter zelve ook aan Mevrouw £Allgane mijne gefchiedenis verhaa'len. Dan , het zij het uit eene verkeerd begrepen fchaamte, of wel uit vrees, van haar met afzigtige voorwerpen

Sluiten