Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C » )

pen bezig te ïiouden , gefchieden mogt — ten minften ik ging alles, wat Marianne be-. trof, en dus ook tevens de wijze, waar op ik bij de Heer de Verval gekomen was, bijkans met een volftrekt ftilzwijgen voorbij. Doch met welk een vuur fprak ik daar tegen niet van mijne Tante, mijnen minnaar, Azakia en Marotte; ja, hoe zeer was ik niet verheugd, toen ik zag, dat zij zo veel belang, in het lot van die zo geliefde wezens Helde een — belang, het welk deze gewis ten volften waardig waren!...

, Nu -naderden wij het kasteel. Mevrouw d'Allgane, was geduurende eenige oogenblikken zeer fl.il, of in gedcgten. Dan, op eens... ik wilde zeer gaarne de gebaarden mededeelen, waar mede zij haare woorden vergezelde — dan, dit is mij volftrekt onmogelijk. Doch zo men verlangen mogt, om zich dezelve nog eenigzins te kunnen voornellen, dat men zich dan eene vrouw verbeelde , welke duizend denkbeelden tevens bezig houden ; waar van zij 'er egter één te midden van alle de overige zeer duidelijk fchijnt te onderfcheiden ; dit

met

Sluiten