is toegevoegd aan uw favorieten.

Eerste beginselen van de arithmetica of rekenkunst, ten gebruike der schoolen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

or REKENKUNST. 89

het onzuivere te laaten korten; fcioon echter meeren-

ideels volgens een oud gebruik bepaald is, hoe veel doorgaans van ieder Vac, Baai, Kist, enz. wegent onzuiverheid zal afgekort worden, of hoe vtel P. C. men daar voor zal rekenen.

Zo lang nu als de Tarra van het gewigt der Goederen nog niet afgetrokken is, noemt men het gewigt der Goederen , te faamen met de Vaten, Kisten, Baaien enz., waar in dezelve gepakt zyn, Bruto of [onzuiver; terwyl, na aftrek der Tarra, het overbly vende gewigt der Goederen Netto of zuiver genoemd wordt.

In verfcheide Kooplieden heeft ook het gfbruik 1 plaats, dat wanneer de Goederen niet ter Waag, paar ten huize van den Verkooper gewogen worden, de Koöper een zeker P. C. geniet. Die genot worde \Tarra voor goed gewigt genoemd.

Ook wordt wegens Goederen , die zeer onzuiver, pf door het water eenigziris befehadigd zvn, behalven de bovengemelde Tarra , rog een zeke>' P. C. voor dat onzuivere of befchadi'-de, dat by de Kooplieden Fusti of RefaStie genoemd wurdt, van het Gejwigt afgetrokken.

berhalven cioen zich in de Tarra-Rekening voornaattntlyk zeven Gevallen op.

1. Als de Vaten byzonder gewogen worden.

2. Als voor ieder Baal, '<erotn. Zak , enz, een ze¬

ker getal Ponden van het Gewigt gekort wordt» n. Als deeze Korting Percents-wyze gefchiedt.

''■ 4. Als by het gemelde Gjval ook trog een zeker P. C. voor goed gewigt gek rt mag worden. j. Als zodanige korting voor goed gewigt ook in het gemelde iAe Geval; cf ook

6. in het ye Geval plaats heeft.

F 5 7. Alt