is toegevoegd aan uw favorieten.

Eerste beginselen van de arithmetica of rekenkunst, ten gebruike der schoolen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

too ARITHMETICA

Het gemeld getal 16 kan ook noggefcheiden wordec

in 12 , of 9 , of 6 , of 3 , en 4 , 7 , 10 , 13.

Zo dat dit Voorftel 5 Antwoorden in geheele Getallen toelaat, naamlyk:

5 4 31 2 1 Mannen. 1 4 7 10 13 Vrouwen. 14 12 iOt 8 6 jonge Dochters.

<0 Iemand koopt 100 Stuks Vee, als Os/en, Koeijen, Aalveren en Schaapen, waar voor hy in alles bekleedt 600 Guldens; naamlyk een Os voor 60 Guld., een Koe voor 30 Guld., een Kalf voer 12 Guld., en een Schaap voor 3 Guld. Hoe veel Osfen, Koei'jen, Kalveren en Schaapen zyn 'er geweest ?

3

00 20 19 * 100 Stuks. 30 10 9 600 Guld,

12 4 3 3 >

3 1 200

100 af Rest 100 . Dit Getal moet, vermits dit Voordel, even zo min als hec naastvoorgaande , Breuken toelaat, zodanig in 3 Deelen gefchciden worden, dat het Antwoord in geheele Getallen, zonder Breuken, komt. Scheidt derhalven de bovenltaande 100 in 19, 72, en 9, en divideert

de 19 door 19, komt 1 Os, de 72 door 9, komt 8 Koeijen, en de 9 door 3, komt 3 Kalveren By gevolg 100 — (1 +8-1-3) of 88 Schaapen. '

P R O E-